universidade

novasb

inscricionb

contactab

galeria_fotos


Fase Clasificatoria

8 e 9 de marzo de 2019 : ESO

15 e 16 de marzo de 2018 : Bacharelato

O proxecto Parlamento Xove confórmano un conxunto de encontros dialécticos que teñen por obxecto fomentar entre a xuventude o diálogo como ferramenta para argumentar razoadamente as ideas propias. Potenciaranse habilidades individuais e en grupo entre as que destacan o desenvolvemento da capacidade de selección de información, a expresión escrita, a expresión oral, a orixinalidade, a argumentación razoada, o traballo en equipo ou a convivencia. Así mesmo, fomenta a lectura, a escritura, o emprego das novas tecnoloxías con fins informativos e culturais e o respecto polas ideas dos demais.

Bases 2019

Bases competicion_boton

Regulamento 2019

Regulamento boton

Bases_universidade 2019

Bases competicion_boton

Regul_universidade 2019

Regulamento boton